Our Company and GDPR info

Jaletron.fi webshop verkkokauppa

Jaletron Electronic (Lehto Trading Oy)
Karhukankaantie 1085
92500 Rantsila
Finland

tel: +35850 5767235 
mail: info (a) jaletron.fi

Y-tunnus: 2382808-9, Alv rekisterissä 
VAT ID: FI23828089, Finnish VAT is 24%.

"Jaletron Electronic" is a marketing name owned by the parent company Lehto Trading Oy 

Jaletron Electronic on markkinointi- ja aputoiminimi, jonka omistaa Lehto Trading Oy.

GDPR information in English /GDPR tietosuojakäytäntö suomeksi tämän kappaleen lopussa.  


Personal Data Act (523/1999) 10 § adequate register data description

Created: 01.06.2008
Updated: 7.03.2019 (Jaletron electronic added, translation in English 28.3.2019)

1. Register holder:

Lehto Trading Oy (Business ID FI23828089)

Postal address:
Lehto Trading Oy / Jaletron Electronic
Karhukankaantie 1085
92500 RANTSILA, FINLAND

2. Registry manager or contact person:
Jani Lehto
info(a)jaletron.fi

3. Register name:
Jaletron.fi / MyBeta.fi / Janilehto.com /  customer register database. All of those three services uses the same customer info database.

4. Purpose of the register:

Customers' personal information is used for maintaining, managing and developing customer relationships related to the service, and for producing, providing and developing the service at mybeta.fi, as well as janilehto.com and jaletron.fi online shopping.

5.Registry content

Registered users: First name, surname, zip code, post office, phone number and email address, and company name and business ID (if provided), username (same as email address), password (encrypted format, we don't see your password in written form), and information entered to the free field. In addition, we can see customer information such as information about past and current contracts, orders, other business information, and electronic communication via our online store.

Other users: First name, last name, zip code, post office, phone number and email address, and company name and business ID (if provided), as well as information given in the free field.

Note: We do not store any credit card numbers.

6. Regular sources of information:

Personal information is collected from the user upon registration and subscription or upon request and request for additional information.

7. Regular Disclosures:

Data will not be disclosed outside the EU or the EEA. Data will not be disclosed to third parties. If the release of user information outside the registry administrator (Lehto Trading Oy) becomes relevant, users are requested to give their prior consent.

8. Principles of Registry Security:

Both the manual data and the information stored in the information system are protected by telecommunications privacy policy and in accordance with the principles set out in the Telecommunications Security Act.

Other notices:

Our computer system provider has updated our software in its entirety and it does not store or collect any sensitive personal information except for use of our own payroll.

Our customer register stores address and contact information, business IDs, and order/delivery and payment transaction information (such as open orders, possible payment delays, and payment methods. We don’t collect bank or credit card information.) Checkout Finland handles card and online payment processing for your orders. The only information we get from them is the status of the payment transaction.

In addition, billing customers (mainly companies) are also recorded in Ropo Capital's billing system. Ropo Capital handles billing, dept collection and credit checkups.

In addition, we will save your email address, phone number, and any other information you enter in the free field

Database mentioned above is on our service provider Pulse24’s server. Payment and accounting information is stored in our own facilities. Telecommunication connections are protected according to current requirements.

We do not disclose or sell contact information to third parties, except for statutory matters (for example, tax authorities, debt collection agencies, or police in criminal cases)

We receive information primarily from the registered person. In addition, personal data may also be collected and updated for the uses described in this Privacy Statement, also from publicly available sources and information obtained from public authorities or other third parties, within the limits of applicable law. Such updating of data is performed manually or by automatic means.

However, if you consider it best to require your data to be deleted (except for the storage obligations specified in the law, such as accounting), it is possible by sending a request for removal via email to info (a) jaletron.fi

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Luotu: 01.06.2008 
Päivitetty: 7.03.2019 (Jaletron electronic lisätty)

1. Rekisterinpitäjä:
Lehto Trading Oy (Y-tunnus 2382808-9)

Postiosoite
Lehto Trading Oy / Jaletron Electronic
Karhukankaantie 1085
92500 RANTSILA

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö:
Jani Lehto
info(a)jaletron.fi

3. Rekisterin nimi: 
Jaletron.fi / MyBeta.fi / Janilehto.com verkkokauppojen asiakasrekisteri. Sama kaikille näille kolmelle.

4. Rekisterin tarkoitus:
Asiakkaiden henkilötietoja käytetään palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen mybeta.fi sekä janilehto.com ja jaletron.fi verkkokaupoissa.

5. Rekisterin sisältö:
Rekisteröityneet käyttäjät: Etunimi, sukunimi, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä yrityksen nimi ja Y-tunnus (mikäli annettu), käyttäjätunnus (sama kuin sähköpostiosoite), salasana (salatussa muodossa, emme näe salasanaasi kirjoitetussa muodossa) sekä vaapaakenttään annettu tieto.
Lisäksi tilausrekisteristämme näemme asiakkuutta koskevat tiedot kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista, sekä tilauksista, muut asiointitiedot, sekä verkkokaupan kautta tapahtuva sähköinen viestintä.

Muut käyttäjät: Etunimi, sukunimi, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä yrityksen nimi ja Y-tunnus (mikäli annettu) sekä vaapaakenttään annettu tieto.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Henkilötietoja kerätään käyttäjältä rekisteröitymisen ja tilauksen yhteydessä tai tarjouksen sekä lisätietojen pyytämisen yhteydessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset:
Tietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, kolmansille osapuolille. Mikäli käyttäjien tietojen luovuttaminen rekisterin pitäjän (Lehto Trading Oy) ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, käyttäjiltä pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Sekä manuaalinen aineisto että tietojärjestelmään talletetut tiedot ovat suojatut yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain ilmaisemien periaatteiden mukaisesti.

Muuta huomiota (lisäys GDPR:n takia):

ATK-järjestelmän toimittajamme on päivittänyt ohjelmistomme kokonaisuudessaan emmekä säilytä tai kerää yksityishenkilöiden arkaluonteisia tietoja, omaa palkanlaskentaamme lukuun ottamatta.

Asiakasrekisteriimme tallennetaan osoite- ja yhteystietoja, y-tunnuksia ja tilaus-/toimitus- sekä maksuliikenteeseen liittyviä asioita (kuten avoimet tilaukset, mahdolliset maksunviivästykset sekä maksutapa. Pankki- tai luottokorttitietoja emme kerää, emmekä ole koskaan keränneetkään). Checkout Finland hoitaa tilaustenne kortti- ja verkkomaksukäsittelyt. Ainoa tieto, jonka heiltä saamme, on maksutapahtuman status.

Laskutusasiakkaiden (pääsääntöisesti yritykset) tiedot kirjataan lisäksi Ropo Capitalin laskutusjärjestelmään. Ropo Capital hoitaa puolestamme laskutuksen, maksureskontran, perimisen ja luottotietojen tarkistamisen.
Tallennamme lisäksi sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi ja vapaakenttään antamasi muut tiedot.

Yllä mainittu tietokanta on palveluntarjoajamme, Pulse24 palvelimella. Maksuliikenne- ja kirjanpitotiedot omissa tiloissamme. Tietoliikenneyhteydet ovat suojattu nykyvaatimusten mukaisesti.

Emme luovuta tai myy yhteystietoja kolmansille osapuolille, pois lukien lakisääteisissä asioissa (esimerkiksi verottajalle, perintätoimistolle tai rikosepäilytapauksissa poliisille)

Saamme tietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

Mikäli katsot kuitenkin parhaimmaksi vaatia tietojesi poistamista (pl. laissa erikseen määritellyt säilyttämisvelvoitteet, kuten kirjanpito) on se mahdollista lähettämällä poistopyyntö sähköpostitse osoitteella info (a) jaletron.fi

Prices include Finnish VAT 24%. If your company has been registered in EU and you have valid VAT id, you can buy items as an intra community supply (without VAT). VAT 0% is calculated during checkout.


Remember add your company VAT id number during checkout. With empy VAT you will charged VAT24%


Hinnat sisältävät ALV 24%


Jaletron Electronic takes responsibility for EPEC module repair service

New agreement covers 4W, 2G, 3G and 4G EPEC measuring equipment and Timber Jack / John Deere and controlling units and modules service. In practice all products under TJ/JD brand name you can find on this web shop are under the agreement. Note, that product support and customer care for those units stays still in Epec and their products retailers. We are only doing electronic repair service for those modules. We don't have knowledge for parameters, system setup or product features. EPEC will not accept repair request for those older generation modules. Jaletron.fi is the main contact since March 2019. In addition we repair also Pellonpaja products as well.

Our laboratory services in the first instance for Epec authorized representatives (sales and service companies) according separate service agreement with representatives. Anyhow we are still servicing private sectors, but all service requests and service orders have to go through this web-shop application. We will not handle any items arrived to our laboratory without existing service order! 

We hope that if you have question related electronic service, please contact us by e-mail. We are not able to answer the phone during laboratory work, because we want to concentrate 100% to repairing taskThank you for understanding and respecting our wishes.


Jaletron Electronic ja EPEC Oy solmivat keskushuoltosopimuksen.

Uusi sopimus kattaa EPEC mittalaite- ja ohjainmoduulikorjaukset 4W, 2G, 3G ja 4G tuoteperheiden osalta. Huoltosopimus kattaa vanhemmat EPEC brändinimen alla olevat moduulit sekä Timber Jack / John Deere näytöt ja ohjainlaitteet. Käytännössä siis kaikki ne tuotteet, jotka ovat verkkokaupassamme tarjolla. Näiden tuotteiden tuote- ja käyttötuki sekä laitemyynti säilyvät kuitenkin Epecillä. Toimimme siis pelkästään elektroniikkahuoltona. Meillä ei ole asiantuntemusta näiden laitteiden parametroimiseen tai järjestelmän vian hakuun tai konsultointiin. Näiden vanhemman sukupolven moduulien korjauksia ei oteta enää Epecillä vastaan! Jaletron.fi toimii päähuoltona kyseessä oleveille tuotteille maaliskuusta 2019 lähtien. Lisäksi korjaamme Pellonpajan ohjainlaitteita ja näyttöjä.


Jaletron Electronic toimii Lehto Trading Oy aputoiminimenä. Uusi toiminimi perustettiin juuri näitä EPEC tuotteiden huoltoja varten. Muita aputoiminimiä ovat tyovalot.fi (tyovalojen verkkokauppa), Siikalatvan Laitehuolto (elektroniikkahuolto ja sähköurakointi) ja MyBeta.fi (kilpaenduropyörien ja -varaosien myynti sekä kilpailutoiminta). 

Huoltolaboratoriomme palvelee ensisijaisesti valtuutettuja EPEC laitteiden edustajia ja huoltoliikkeitä erillisen palvelusopimuksen mukaisesti. Korjaamme myös yksityisten henkilöiden ja ei valtuutettujen huoltoliikkeiden toimittamia tuotteita tämän sivuston kautta tehtyjen huoltotilausten myötä. Tilauksettomia huoltoon tulleita lähetyksiä emme käsittele.

Toivomme yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse, koska emme haluaisi keskeyttää elektroniikkalaboratoriotöitä puhelimen pirisemiseen. Keskitymme mielellään täysillä huoltotöihin, jolloin saadaan potilas herätettyä nopeiten ja ilman aivopieruja henkiin. Kiitos ymmärryksestänne.